Vejlefjord Kurpark

I 1901 opførtes et nyt sanatorium for tuberkulose i Danmark efter em arkitektkonkurrence vundet af Arkitekt Wilhelm Dahlerup. Hovedbygningen opførtes på et af de smukkeste steder i Danmark på nordsiden af Vejle Fjord. Sanatoriet blev senere omdannet til et hotel og behandlingshjem for hjerneskadede. I 2006 blev ejendommen udvidet med nye bygninger til behandling af hjerneskadede og med bygninger til termiske bade. Realdania gav midler til istandsættelse af landskabet og parken.

Tegnestuen fik opgaven med disponering, projektering, udbud og fagtilsyn med disse ydelser, som omfattede terrænbearbejdning, nye stier i park og skov, broer over vandløb, frilægning af vandløb, restaurering af ”Kysmigstrakshuset”, nye plantninger og redskaber anlagt i skoven som træning for bevægelseshæmmede. Parken og skoven er naturfredede og er Natura 2000 område. Kurparken blev indviet juni 2012.​

Firma

Kirsten Lund-Andersen

CVR: 88633628​

Adresse​

Raadvad 8
2800 Kgs. Lyngby 

Kontakt

Telefon: 30 54 45 52

E-mail: ​kirsten@landskab-raadvad.dk

Medlem af

Danske Landskabsarkitekter

Samarbejdspartner

Binzer Landskab ApS