​Kirsten Lund-Andersens Tegnestue

Landskabsarkitekter mdl

Landskabsarkitekter med respekt for haven, stedet og historien

​En særlig følsomhed over for havens og landskabets historie – og en særlig evne til at trække de skjulte kulturværdier frem i lyset. Blandt hovedværkerne er restaureringen af herregårdshaverne på Lerchenborg og Løvenborg på Vestsjælland.

Øvrige specialer er kirkegårde; udearealer ved erhvervsanlæg, boligbebyggelser og institutioner; private haver, større vejanlæg og parkeringspladser; landskabsanalyser og naturgenopretning.​​

Tegnestuen har i de seneste 25 år været rådgiver for Kulturstyrelsens Kontor for Bygningsfredning, og har løst mange opgaver af særlig kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. Kirsten Lund-Andersen er desuden formand for Have- og Landskabsudvalget i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Tegnestuen har fået anerkendelse i form af priser, publikationer, udstillinger og tv-udsendelser (bl.a. serien om Historiske haver på DR2). Vi har modtaget diplomer for restaurering af Søfortet Trekroner, renovering af friarealerne til to boligområder og et nyt trykkeri i Slagelse.

Tegnestuens indehaver er landskabsarkitekt mdl Kirsten Lund-Andersen.​​

Restaurering og fornyelse af
​historiske park- og haveanlæg​​​

​Kirkegårde, nyanlæg og restaurering

Landskabs- og byudviklingsplaner​

​Erhvervs- og industrivirksomheder​

​Miljø- og byggeskadeprojekter

Private haver