Landskabsarkitekter med respekt for haven, stedet og historien

Restaurering af historiske haver er Kirsten Lund-Andersens speciale.

En særlig følsomhed over for havens og landskabets historie – og en særlig evne til at trække de skjulte kulturværdier frem i lyset.

Blandt hovedværkerne er restaureringen af herregårdshaverne på Lerchenborg og Løvenborg på Vestsjælland.

Øvrige specialer er kirkegårde; udearealer ved erhvervsanlæg, boligbebyggelser og institutioner; private haver, større vejanlæg og parkeringspladser; landskabsanalyser og naturgenopretning.

Tegnestuen har i de seneste 25 år været rådgiver for Kulturstyrelsens Kontor for Bygningsfredning, og har løst mange opgaver af særlig kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.
Kirsten Lund-Andersen er desuden formand for Have- og Landskabsudvalget i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Tegnestuen har fået anerkendelse i form af priser, publikationer, udstillinger og tv-udsendelser (bl.a. serien om Historiske haver på DR2).
Vi har modtaget diplomer for restaurering af Søfortet Trekroner, renovering af friarealerne til to boligområder og et nyt trykkeri i Slagelse.

Tegnestuens indehaver er landskabsarkitekt mdl Kirsten Lund-Andersen.​

Firma

Kirsten Lund-Andersen

CVR: 88633628​

Adresse​

Raadvad 8
2800 Kgs. Lyngby 

Kontakt

Telefon: 30 54 45 52

E-mail: ​kirsten@landskab-raadvad.dk

Medlem af

Danske Landskabsarkitekter

Samarbejdspartner

Binzer Landskab ApS