Haven på Løvenborg

Der blev som led i Realdanias projekt for Historiske Haver i Danmark udarbejdet en helhedsplan for havens genopretning, udvikling og pleje de næste 100 år. Tegnestuen arbejdede fra 2006-2010 for med denne 100årsplan, at forstærke og fremhæve den oprindelige have fra 1757 med udgangspunkt i Gartner Johan Schergs arbejder. Slottet og haven ligger på hver sin holm i voldgraven. Terrænforholdene har umuliggjort en aksial forbindelse mellem slottet og haven. Haven afgrænses mod vest af en lindeallé fra 1700 tallet som består af klippede lindehække med nicher og kupler. I 1840-50 blev en del af haven omlagt i landskabelig stil af havearkitekt H.A. Flindt. Der blev dengang opført et lille kapel og en tepavillon. Restaureringen har lagt vægt på havens bærende elementer som hække, træer og alleer, de spejlende vandflader fra voldgrave, kanaler og søer, og havens historie bliver formidlet gennem disse bevaringsværdige og smukke haveelementer.

Haven skal igen fremstå som en vandhave, hvor lyset trækkes ind i haven. Den del af haven, der har klippede lindehække, blev fuldendt med nye takshække, og den runde sø blev omdannet til et rektangulært spejlbassin. Punktet, hvor midteraksen fra bygningerne møder den akse, der går gennem hækhaven, er fremhævet med et springvand og et parterre med lavendelhække anlagt på grus. Havens skulpturer og mindesmærker er blevet synlige ved at blive flyttet til nye steder, og den gamle låge og hegn i smedejern blev sat i stand. Grusstier blev anlagt i slotsgrus, tepavillonen og kapellet blev sat i stand. Kapellet anvendes til formidling af havens restaurering og historie. Haven er privatejet, men offentlig tilgængelig visse dage uden betaling. Haven er bevaret for eftertiden som et sjældent fint og velholdt eksemplar på en 260 år gammel herregårdshave.

Firma

Kirsten Lund-Andersen

CVR: 88633628​

Adresse​

Raadvad 8
2800 Kgs. Lyngby 

Kontakt

Telefon: 30 54 45 52

E-mail: ​kirsten@landskab-raadvad.dk

Medlem af

Danske Landskabsarkitekter

Samarbejdspartner

Binzer Landskab ApS