Haven ved Bremerstente

2005 købte Kulturstyrelsen landarbejderhuset Bremerstente af godset Brahetrolleborg på Sydfyn.

Bremerstente er opført i bindingsværk og med stråtag i 1820 og blev fredet i 1987. Der var to lejligheder og hus og omgivelser var stærkt forfaldne, de eneste spor fra den tidligere have var de bevoksede og sammenfaldne stengærder i vestskellet. Formålet med restaureringen var, at bevare og restaurere huset og haven som inspiration.Tegnestuen stod for at genskabe en bondehave med de sten, planter og andre materialer, som vi ved, man har anvendt i en gammel bondehave.

På hver side af huset er haven afgrænset mod vejen af en ny lav hæk af hvidtjørn. De gamle stengærder mod syd og vest er rettet op. Mod vest er der langs skellet plantet syrener. I skellet er der opsat et kastaniehegn. Hegnet skal afgrænse haven indtil syrenerne er vokset til. Mod nord er der afsat plads til parkering og redskabsskur.

Huset er på alle sider omgivet af et fortov af marksten. Gang og opholdsarealer er anlagt i slotsgrus og omgivet af lavendelhække, der er plantet frugttræer og frugtbuske. I dag er de historiske og arkitektoniske værdier bevaret og haven er, som den er anlagt, tinglyst på ejendommen.​

Firma

Kirsten Lund-Andersen

CVR: 88633628​

Adresse​

Raadvad 8
2800 Kgs. Lyngby 

Kontakt

Telefon: 30 54 45 52

E-mail: ​kirsten@landskab-raadvad.dk

Medlem af

Danske Landskabsarkitekter

Samarbejdspartner

Binzer Landskab ApS