Bispebjerg Hospital

I 2010 blev de oprindelige pavillonbygninger og operationsstuer til Bispebjerg Hospital fredet.

Fredningen omfatter ud over bygninger også haveanlæg og vejforløb. I 2013 blev fredningen udvidet til at omfatte Vestre og Østre Længdevej, og tegnestuen foretog en registrering af haveanlæggene foran og mellem pavilloner og operationsbygninger samt en udpegning af områdets bærende fredningsværdier i samarbejde med Bygningsbevaringscentret i Raadvad.

Formålet med opgaven var at give en overordnet beskrivelse af haveanlæggets bærende fredningsværdier, der kunne danne grundlag for en indledende dialog mellem Bispebjerg Hospital og Kulturstyrelsen om havens fremtidige bevaring og udvikling. Registreringen er foretaget i sommeren 2012 for Bispebjerg Projektet. Vestre og Østre Længdevej blev ikke medtaget i registreringen i første etape, men blev senere taget med.

Registreringer og vurderinger har til formål at give et helt overordnet beslutningsgrundlag, der kan danne grundlag for en efterfølgende handlings- eller plejeplan eller et egentligt projekt. På baggrund af de udførte registreringer og vurderinger er der i rapportens sidste afsnit opstillet beskrivelse af de bærende fredningsværdier og anbefalinger til den kommende udvikling.​

Firma

Kirsten Lund-Andersen

CVR: 88633628​

Adresse​

Raadvad 8
2800 Kgs. Lyngby 

Kontakt

Telefon: 30 54 45 52

E-mail: ​kirsten@landskab-raadvad.dk

Medlem af

Danske Landskabsarkitekter

Samarbejdspartner

Binzer Landskab ApS